Enkeltstyksproduktion
& Serieproduktion

På vores maskinfabrik har vi fokus på at gøre en positiv forskel i samfundet. Som en del af denne indsats har vi implementeret en strategi for Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR er en holistisk tilgang til virksomheders samfundsansvar, der tager hensyn til både økonomiske, sociale og miljømæssige forhold. Ved at fokusere på CSR kan vi sikre, at vi leverer vores ydelser og produkter på en måde, der ikke kun tjener vores kunder, men også samfundet som helhed.

Vores CSR-strategi omfatter en række initiativer, der bidrager til samfundet, herunder vores engagement i bæredygtig udvikling, vores støtte til lokale organisationer og vores indsats for at reducere vores miljøpåvirkning. Vi arbejder også sammen med vores leverandører og samarbejdspartnere for at sikre, at vi følger en ansvarlig praksis i hele vores supply chain.

Ved at fokusere på CSR kan vi sikre, at vi bidrager positivt til samfundet og lever op til vores samfundsansvar.

Beskriv din opgave
Kan vi hjælpe dig?