Service, Reparation
& Vedligehold

LN-Unoco er eksperter i forefaldende opgaver inden for service, reparation & vedligehold.

Vores team af skarpe håndværkere udfører service, reparation og vedligehold af sliddele for eksempel transportsektoren. Elevatorindustrien har et tæt samarbejde med LN-Unoco. Ofte kommer elevatormontøren direkte fra installation, og får foretaget udbøsning af tovskive og isætning af lejer og ny aksel.

Vi servicer også stålvalseværkerne og deres vedligeholdsafdelinger, og reparerer og fremstiller komponenter påny.

Andre brancher er Off Shore med renovering/fremstilling af gearkasser og hydrauliske komponenter. Selv en lille komponent kan være yderst kritisk og kan betyde produktionsstop, eller at et tog eller skib ikke kan køre eller sejle.

Beskriv din opgave
Kan vi hjælpe dig?